Financiën

Beleid en financiën 

De Christengemeenschap Zeist is een ‘algemeen nut beogende instelling’. Een van de gevolgen daarvan is dat schenkingen aftrekbaar kunnen zijn van de inkomstenbelasting.

De Christengemeenschap Zeist valt onder de inschrijving van het landelijke kerkgenootschap met ANBI status onder het RSIN nummer: 004586098 (‘Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing’ gevestigd in Den Haag/‘s-Gravenhage). Dit nummer kunt u invoeren bij uw belastingaangifte als het gaat om giften aan de Christengemeenschap.

Een ander gevolg van de ANBI-status is dat bepaalde bestuurlijke en financiële informatie op de website gepubliceerd wordt. Het recente jaarverslag vindt u hier. De bijbehoren financiële cijfers met toelichting ziet u als u hier klikt.  Het formulier ‘publicatieplicht ANBI’ treft u hier aan.

Een model ‘overeenkomst periodieke gift’ kunt u hier zien en downloaden.

Een inzichtelijke financiële brochure ziet u door hier te klikken.

Al het werk van De Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Deze pagina is geactualiseerd op 28 maart 2024.