Kinderen & jongeren

 

Kinderen & jongeren

 

Veel activiteiten zijn speciaal gericht op kinderen en jongeren. Daarbij denken we allereerst aan de variëteit aan kinder- en jeugdkampen. Om daarvan een sprankelend beeld te krijgen, klik en kijk op https://www.christengemeenschapkampen.nl  

Daarnaast hebben diverse activiteiten speciaal betrekking op het religieuze en de religieuze opvoeding, toegespitst op de leeftijdsfase van het kind. In de Gemeenteberichten (klik hier) vindt u meer informatie. Daarin is op pagina 5 en 6 informatie te vinden over de viering van Sint Jan (24 juni) en Michael (30 september) met kinderen.

Hier onder ziet u enkele vaste bijeenkomsten voor jonge kinderen:

 

Voor peuters en kleuters

Iedere tweede zondag van de maand om 9.30 uur is er in de kerk een activiteit voor peuters en kleuters. Er wordt een verhaal verteld en iets geknutseld. De komende bijeenkomsten zijn 10 juni en 9 september om 09.30 uur.

 

Zondagsdienst voor de kinderen

Zondags wordt om 9.30 uur een kinderdienst gehouden, behalve op de zondagen die in de schoolvakanties vallen. Voor dit schooljaar zijn dat nog de zondagen in de vakantieperiode van 15 juli t/m 26 augustus. Dan dus geen kinderdienst. De eerste kinderdienst van het nieuwe schooljaar is op 2 september. 

Op Sint Jan – zondag 24 juni – is de zondagsdienst voor de kinderen direct na de mensenwijdingsdienst. De kinderen worden dan uiterlijk om 11.40 uur in de kerk verwacht. Er is die ochtend geen verhaal vooraf.

 

Jongerenbeleid 

Op woensdag 26 september om 19.30 uur is er een volgende gespreksavond over het jongerenbeleid. Alle ouders zijn hierbij uitgenodigd. (N.B. de avond is verzet naar 26 september, gepland was aanvankelijk: 27 juni).

Op de gespreksavond van 3 april zijn ideeën ingebracht:

  • een werkgroep ‘kinderen en jongeren’, ook met ouders van jongere kinderen, waarin ervaringen worden uitgewisseld en plannen kunnen worden gemaakt;
  • 3 à 4 keer per jaar op zaterdag een film voor jongeren;
  • er wordt onderzocht of er in de omgeving van Zeist geschikte theatervoorstellingen zijn;
  • er komt weer een vervolg op de lessen ‘religieuze ontwikkeling’.

Sander Jue vertegenwoordigt het jongerenwerk in de gemeente Zeist in het ‘landelijke initiatief jongerenwerk de Christengemeenschap’, dat eind 2017 is opgezet. Hij zal de gespreksavond op 27 juni voorzitten.

Mocht je niet benaderd zijn voor de gespreksavonden, terwijl je wel geïnteresseerd bent, dan kun je dat melden bij Sander Jue. Graag ook de leeftijd en namen van je kinderen vermelden.

Het emailadres is: sanderjue74@gmail.com

 Sander Jue en Bernard Heldt