Kinderen & jongeren

Print this entry

Kinderen & jongeren

 

Veel activiteiten zijn speciaal gericht op kinderen en jongeren. Daarbij denken we allereerst aan de variëteit aan kinder- en jeugdkampen. Daarvan kun je hier een sprankelend beeld krijgen.

Daarnaast hebben diverse activiteiten speciaal betrekking op het religieuze en de religieuze opvoeding, toegespitst op de leeftijdsfase van het kind. 

 

Voor peuters en kleuters

Naast de organisatie van onze seizoentuintjes, verzorgen we samen met enkele jonge ouders regelmatig een kleuterochtend in onze gemeente. Er wordt gezongen, een verhaal verteld en geknutseld.

Iedereen met kinderen tussen twee en zes jaar oud is zeer welkom aan deze ochtenden deel te nemen. De komende ochtend is op 16 januari.  We beginnen om 9.30 uur.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten voor jonge kinderen en reminders ontvangen van het maandelijkse verhaal?  Noteer je gegevens dan op de intekenlijst op het prikbord in de kerk. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@rafaelkerk.nl 

 

Voor kinderen en jongeren 

Zondagsdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen vindt tweewekelijks plaats. Aanvang 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefenen van het lied om 9.30 uur.

De komende diensten zijn op 16 en 30 januari.

N.B. De kinderdienst vervalt op de zondagen die in schoolvakanties vallen.

 

Lessen ‘religieuze ontwikkeling’, doelstelling en globale inhoud

Voor kinderen die komend schooljaar 12 of 13 jaar worden, meestal klas 6 en 7 of brugklas.
De lessen zijn in de Rafaëlkerk, doorgaans eens per twee weken op zondagochtend van 10.15 – 11.30 uur en natuurlijk niet in de vakanties en niet tijdens de lockdown-periode,

De uitgangsgedachte van de lessen religieuze ontwikkeling is de uitspraak van Rudolf Steiner: . . . er bestaan ook andere godsdiensten, we moeten ook proberen het wezen van andere godsdiensten begrijpelijk te maken. We trachten de mensen verschillende kanten van de Christusopvatting te doen begrijpen. Daardoor geven we iedere ziel iets wat een verdieping in haar teweeg kan brengen. Maar we vormen haar niet zelf. De ziel moet vooral op religieus gebied haar vrijheid van denken houden, om die vrijheid van denken te kunnen ontplooien.

De komende lessen zijn op 16 en 30 januari en verder op de data van de kinderdiensten. Ouders die hun kind willen opgeven kunnen een e-mail sturen naar bernard@heldt.nl of een sms bericht naar 06 5020 4989. 

 

Voorbereiding op de jeugdwijding

Op Paasmaandag 2022 is er een jeugdwijding in de gemeente. Op donderdagen om 19.00 uur zijn er lessen voor de jeugdwijdelingen, namelijk op 2 en 16 december, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 24 maart en 7 april.

 

Video over religieuze opvoeding

In gesprek over religieuze opvoeding met Marianne de Nooij, geestelijke in Amsterdam: klik hier.

 

Deze pagina is geactualiseerd op 7 januari 2022 om 15:42 uur