Kom binnen

Print this entry

 De Christengemeenschap Zeist

Rafaëlkerk

 

De Christengemeenschap is een wereldwijde religieuze beweging, waarin mensen bijdragen aan een eigentijds christelijk sacramenteel leven. Men doet dit in het besef dat elk mens thuis hoort in twee werelden: een aardse, vergankelijke wereld én een geestelijke wereld, waarin ieder van ons zijn oorsprong heeft. Ondersteund door de sacramenten, kan men zich op aarde actief verbinden met de wereld van zijn oorsprong, een wereld die tevens – na het sterven – zijn bestemming is. Een beeld van de zeven sacramenten wordt hier geschetst

De Christengemeenschap kent geen vastliggende geloofsovertuigingen en dogma’s. Vast staan wel de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en ritualen. De Christengemeenschap staat open voor ieder die aansluiting bij haar zoekt. 

 

De gemeente Zeist

De gemeente Zeist van de Christengemeenschap begon in 1937 met 12 leden in het tuinhuis van het toenmalige heilpedagogisch instituut ’t Zonnehuis. Na enkele omzwervingen werd de huidige kerk opgeleverd in maart 1967. Enkele jaren geleden is het gebouw gerenoveerd en vergroot.
De gemeente Zeist van de Christengemeenschap telt rond 350 leden en geregistreerde belangstellenden.  

 

Gemeenteberichten

In het kerkgebouw vinden velerlei activiteiten plaats. Centraal staat het voltrekken van de sacramenten zoals de Mensenwijdingsdienst, door de priesters. Daarnaast zijn er regelmatig voordrachten, cursussen, gespreksgroepen en andere activiteiten. De tweemaandelijkse gemeenteberichten geven hiervan een overzicht, klik hier.

Voor vragen over de Christengemeenschap Zeist: mail naar info@rafaelkerk.n

Voor vragen over verhuur van ruimten: mail naar koster@rafaelkerk.nl 

 

Geestelijken

dhr Mathijs van Alstein,

dhr Bastiaan Baan, 

mw Lisette Buisman

 

Adres

van Tetslaan 4  3707 VD Zeist. E-mail: zeist@christengemeenschap.nl of info@rafaelkerk.nl 

 

Deze pagina is geactualiseerd op 26 mei 2022 om 21:13 uur