Kom binnen

De Christengemeenschap Zeist

Rafaëlkerk

foto-zeist

De Christengemeenschap is een wereldwijde beweging voor religieuze vernieuwing, waarin mensen bijdragen aan een eigentijds christelijk sacramenteel leven. Men doet dit in het besef dat elk mens thuis hoort in twee werelden: een aardse, vergankelijke wereld en een geestelijke wereld, waarin ieder van ons zijn oorsprong heeft. Ondersteund door de sacramenten, kan men zich op aarde actief verbinden met de wereld van zijn oorsprong, een wereld die tevens – na het sterven – zijn bestemming is. De zeven sacramenten worden hier geschetst

De Christengemeenschap erkent geen dogma’s. Vast staan alleen de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en ritualen. De Christengemeenschap staat open voor ieder die aansluiting bij haar zoekt.

 

Landelijk

Meer informatie over de Christengemeenschap vindt u op op de landelijke website. Klik hier voor inleidende informatie, hier worden enkele belangrijke thema’s beschreven en hier vindt u financiële informatie.

 

Gemeente Zeist

Gemeente Zeist van de Christengemeenschap begon in 1937 met 12 leden in het tuinhuis van het toenmalige heilpedagogisch instituut ’t Zonnehuis. Na enkele omzwervingen werd de huidige kerk opgeleverd in maart 1967. Een tiental jaren geleden is het gebouw gerenoveerd en vergroot.
Gemeente Zeist is een zelfstandige gemeente van de Christengemeenschap en telt nu rond 360 leden en geregistreerde belangstellenden. De leden kiezen het bestuur (zie tab ‘contact’).

Gemeenteberichten

In het kerkgebouw vinden diverse activiteiten plaats. Centraal staat het voltrekken van de sacramenten door de priesters, zoals de Mensenwijdingsdienst. Daarnaast zijn er regelmatig voordrachten, cursussen, gespreksgroepen en andere activiteiten. De gemeenteberichten geven hiervan een overzicht. Zij verschijnen vier keer per jaar voorafgaand aan Pasen, Pinksteren, de Michaëlsviering en Advent.

Voor vragen over de Christengemeenschap Zeist en de gemeenteberichten: mail naar info@rafaelkerk.nl

Voor vragen over verhuur van ruimten: mail naar koster@rafaelkerk.nl 

Geestelijken

dhr Mathijs van Alstein
dhr Bastiaan Baan
mw Lisette Buisman

Adres

van Tetslaan 4  3707 VD Zeist.
E-mail: voor bestuurlijke aangelegenheden: zeist@christengemeenschap.nl Voor overige vragen of mededelingen: info@rafaelkerk.nl

Deze pagina is geactualiseerd op 4 januari 2024