Privacy

Print this entry

Omgaan met uw gegevens

volgens de Europese privacywetgeving

 

Sinds 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin is bepaald hoe instellingen moeten omgaan met persoonlijke gegevens, van welke aard dan ook. Uitgaande van deze privacywetgeving heeft het bestuur van de Christengemeenschap Zeist het privacybeleid vastgesteld, klik hier.

 

Deze pagina is geactualiseerd op 10 maart 2020 om 21:45 uur