Berichten

 
 Een blik in de gemeente

lezingen, cursussen, programmawijzigingen

 
 Een blik werpen in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap is eerst en vooral mogelijk door de gemeenteberichten in te zien. Zij bieden een overzicht van de vele en gevarieerde gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.
Een verkorte versie van de recente gemeenteberichten, met openbare activiteiten, lezingen en cursussen, vindt u hier. Voor de agenda kunt u hier klikken.
Vragen – ook over de onderstaande activiteiten – kunt u mailen naar Marianne Lampe: m.a.lampe@icloud.com  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 
Wilt u de gemeenteberichten en het interessante kwartaalblad van de Christengemeenschap thuis toegestuurd krijgen, dan kan dat. Zie de map Contact.
 
Enkele lezingen en cursussen brengen we hieronder in het bijzonder onder uw aandacht. Zij vinden plaats in de Rafaelkerk in Zeist, tenzij anders vermeld.
 
Cursus ‘de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg’
Informatie: klik hier en ga naar pag. 7. De komende data zijn: 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 16 mei. Tijden: 18.45 – 20.00 uur.
 
Cursus ‘de beelden van het Johannesevangelie’
Informatie: klik hier en ga naar pag. 7. De komende data zijn 14 februari, 14 maart, 11 april en 16 mei.
Tijden: 11.15 -12.15 uur.
   
Cursus over het Lukasevangelie

De cursus is op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. Informatie: klik hier en ga naar pag. 6. De komende bijeenkomsten zijn 20 februari, 6 en 20 maart, 3 april, 22 mei, 5 en 26 juni.

 

Lezingen 

De sociale driegeleding in christologisch perspectief
Dinsdag 19 februari, 20 uur. John Hogervorst

Hij schrijft daarover: De sociale driegeleding, voor zover mensen er bekend mee zijn, wordt vaak begrepen als het streven tot een andere ordening van de samenleving te komen – en handelt over thema’s als democratie, economie, vrijheid van onderwijs. Dat de sociale driegeleding een innerlijke kern heeft, die ten diepste met de christelijke impuls verbonden is, is nog minder bekend. Maar het is niet voor niets dat Rudolf Steiner vrijheid, gelijkheid en broederschap – die door middel van de sociale driegeleding in de sociale werkelijkheid binnen zouden kunnen treden – geestelijke wezens noemde.
Het begrijpen van de sociale driegeleding als christelijk-sociale impuls is juist voor de tijd waarin wij leven van grote betekenis: de ontwikkeling van de bewustzijnsziel plaatst de mens in het spanningsveld tussen goed en kwaad, alsook in het spanningsveld tussen individu en gemeenschap.

De sociale driegeleding kan de vorm zijn waarin liefde voor de mensheid stroomt.

 

De vele kanten van euthanasie

Dinsdag 19 maart, 20 uur. Thom Kloes

 ‘Het maakt uit hoe je sterft – visies op euthanasie.’ Dat is de titel van het boek dat 23 april bij Christofoor verschijnt. Het is samengesteld door Thom Kloes. Het onderwerp van de lezing is niet het boek, maar wel de verdieping en inspiratie die het samenstellen ervan hem bracht.

De lezing begint met de zoektocht die het voor hem was om een verhouding tot euthanasie te vinden. Daarin werd duidelijk dat euthanasie veel kanten heeft die alle op zichzelf ‘reden van bestaan’ hebben.

Thom zal zeven kanten voor het voetlicht brengen. Namelijk, kort aangeduid: de probleemoplossende kant, de zelfmoordkant, de probleem-verhullende kant, de conflictkant, de opgepoetste kant, de autonomiekant en de spirituele kant.

De lezing is erop gericht bij te dragen aan een afgewogen verhouding tot euthanasie.

Daarnaast zal duidelijk worden waarom het euthanasievraagstuk zo kenmerkend is voor de tijd waarin wij leven.

notabene

 

Hier vindt u alle actuele mededelingen, berichten, annuleringen, veranderingen en anderszins voor zover deze (nog) niet in de gemeenteberichten staan.

 

Op het groene inlegvel in de gemeenteberichten (de agenda) is de lezing van John Hogervorst bij vergissing niet opgenomen. De aankondiging vindt u hierboven onder deze kop:

De sociale driegeleding in christologisch perspectief 
Dinsdag 19 februari, 20 uur. John Hogervorst

Zie voor meer informatie de gemeenteberichten pag. 15 (klik hier).