Berichten

Print this entry

 

Actuele maatregelen i.v.m. corona

Tijdens de lockdown-periode en de avondklok (momenteel tenminste tot 28 april) is de aandacht in de kerk in hoofdzaak gericht op het verzorgen van de sacramenten. Veel  andere activiteiten en bijeenkomsten zijn geannuleerd. Wat wel en niet geannuleerd is vindt u door hier te klikken.

Bij de diensten

De plaatsen in de cultusruimte zijn zo verdeeld dat 1,5 meter afstand gegarandeerd is; er is ruimte voor maximaal 30 mensen. De zijbanken worden in deze periode niet gebruikt.

Als u met uw partner of huisgenoot komt of als u het verantwoord vindt naast een goede bekende te zitten, kunt u naast elkaar plaats nemen. Meldt u zich dan samen aan bij de koster als u zich opgeeft voor de dienst (zie hieronder).

Aan deelname aan de mensenwijdingsdienst zijn helaas enkele onvermijdelijke voorwaarden verbonden. Een daarvan is dat u zich voor een zondagsdienst vooraf aanmeldt. Dit kan telefonisch op donderdagavond tot 21 uur, maar liefst via de mail tot donderdag 21 uur: koster@rafaelkerk.nl. Meer informatie vindt u hier. Voor doordeweekse diensten (woensdag, donderdag en vrijdag om 9.00 uur) is aanmelden niet nodig. 

Ook aanmelden voor de communie

Om deel te nemen aan de (beperkte) communie tijdens diensten buiten de zondag is het nodig dat u zich ruim vooraf inschrijft op het prikbord in de hal. Schrijf u voor de zondagse communie niet zelf in, maar geef bij uw aanmelding voor de zondagsdienst aan of u de communie al dan niet wilt ontvangen. Zo ja, dan zet de koster uw naam daarna op de intekenlijst.

De intekenlijsten vindt u op het prikbord in de hal.

Het is fijn als u rekening houdt met gevoelens van onveiligheid die u bij anderen kunt oproepen wanneer u weinig fysieke afstand houdt, voor of na de dienst in groepjes blijft praten e.d. Als iemands gedrag zulke gevoelens bij u oproept, spreek diegene daar dan op aan!  

Alle overige voorwaarden voor deelname aan een mensenwijdingsdienst ziet u als u hier klikt. Een mondkapje is niet verplicht. Tot nader bericht wordt na de dienst geen koffie/thee geschonken. 

De komende diensten vindt u als u hier klikt.

 

Pinksterdienst voor de kinderen

De Pinksterdienst voor de kinderen is op 23 mei om 12.00 uur. Klik hier.

 

Komende ledenvergadering: schriftelijk stemmen!

De komende ledenvergadering is gepland op zondag 13 juni. Gezien de situatie biedt het bestuur de mogelijkheid aan om schriftelijk of per e-mail te stemmen over twee onderwerpen:

  • Een nieuw bestuurslid;
  • De financiële begroting 2021.

Bij de gemeenteberichten voor april / mei treffen de leden en belangstellenden een toelichtende brief, een voorlopige agenda van de ledenvergadering, de benodigde financiële stukken en – voor de leden – een stembiljet aan.

Vul het stembiljet graag zo spoedig mogelijk in en verzend het volgens de aanwijzingen op het biljet. Geen stembiljet meer? Vraag er een via info@rafaelkerk.n

 

De boekentafel

Gedurende de hele lockdown-periode is ook de boekentafel gesloten. Maar…. u kunt alles wat u wilt aanschaffen bestellen bij Free van der Kolk. Dat kan via de mail (f.vanderkolk@live.nl) of telefonisch (030- 695 2589). U kunt dan met Free overleggen of zij uw bestelling in het kantoortje in de hal van de kerk legt, of in uw brievenbus thuis deponeert.

 

Voor cursussen e.d. klik hier.

_________________________________________________________________

Een blik in de gemeente

Een blik werpen in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap is eerst en vooral mogelijk door de gemeenteberichten in te zien. Zij bieden een overzicht van de vele en gevarieerde gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.

Een verkorte versie van de recente gemeenteberichten, met openbare activiteiten, lezingen en cursussen, vindt u hier. Let erop dat veel niet cultische activiteiten niet doorgaan zolang de lockdown geldt.

Vragen – ook over de onderstaande activiteiten – kunt u mailen naar Marianne Lampe: info@rafaelkerk.nl  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 

Wilt u de gemeenteberichten en het interessante kwartaalblad van de Christengemeenschap thuis toegestuurd krijgen, dat kan. Zie de map Contact.

Enkele lezingen en cursussen brengen we hieronder in het bijzonder onder uw aandacht. Zij vinden plaats in de Rafaelkerk in Zeist, tenzij anders vermeld.

 

Een ruimte reserveren in het kerkgebouw?

Dat kan bij Evelien Everts: koster@rafaelkerk.nl. 

 

Informatie nodig?

Stel uw vraag via info@rafaelkerk.nl 

 

Geef berichten door aan de webmaster Thom Kloes (info@rafaelkerk.nl) 

 

Deze pagina is geactualiseerd op 15 april 2021 om 21:34 uur