Berichten

Print this entry

Berichten en maatregelen in verband met de corona-uitbraak

 

Actuele maatregelen:

De kerkdeur staat weer enigszins open. De plaatsen in de cultusruimte zijn zo verdeeld dat 1,5 meter afstand gegarandeerd is.  Als u met uw partner komt, kunt u bij elkaar zitten.

Aan deelname aan de mensenwijdingsdienst zijn nog wel voorwaarden verbonden. Een daarvan is dat u zich voor een zondagsdienst vooraf aanmeldt. Hoe u dat doet ziet u hier. Voor een doordeweekse dienst is aanmelding niet nodig. Alle overige voorwaarden ziet u als u hier klikt.

Het aantal diensten is tot 12 juli uitgebreid, maar op 12 juli is er slechts één zondagsdienst, namelijk om 11.00 uur. Vanaf 13 juli t/m 13 september gaat het zomerrooster in. Er zijn dan slechts twee diensten per week: zondag 10.30 uur en woensdag om 9.00 uur. Het rooster van de diensten vindt u hier. 

 

Actuele berichten:

Valckenbosch

In Valckenbosch wordt de mensenwijdingsdienst weer voltrokken.  Omdat de kapel klein is en om de onderlinge afstand van 1,5 meter te garanderen worden voorlopig alleen bewoners van Valckenbosch toegelaten. Dit geldt ook voor de weeksluiting op zaterdagavond: voorlopig alleen voor de bewoners.

Kinderdiensten

De zondagsdiensten voor de kinderen gaan op 6 september weer van start.

Uitslag ledenraadpleging 

De algemene ledenvergadering die gepland was op 19 april, is verplaatst naar 13 september 12.00 uur. Over agendapunten die geen uitstel verdragen (het vaststellen van de begroting en de verkiezing van een nieuw bestuurslid) zijn de leden schriftelijk geraadpleegd. De uitslag van de ledenraadpleging is:

85 leden hebben hun stem uitgebracht. 84 leden stemmen in met de benoeming van Thom Kloes als bestuurslid. Er is 1 onthouding; niemand is tegen. Het bestuur heeft hem benoemd als voorzitter. 

81 leden stemmen in met de begroting van 2020. Er zijn 4 onthoudingen; niemand is tegen.  

Cursussen

De cursussen voor leden en belangstellenden worden begin oktober weer opgestart.

 

En verder:

Het beeld dat Martien Ockeloen aan de kerk heeft aangeboden, is inmiddels in de tuin van de kerk geplaatst. De feestelijke onthulling ervan is tot nader orde uitgesteld.

Een bericht van de werkgroep Gemeentezorg: Klik hier.

 

Geactualiseerd: 8 juli 2020 om 20.56 uur

Tot zover het virus————————————————————————————————————————————

 

 

Een blik in de gemeente

 

Een blik werpen in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap is eerst en vooral mogelijk door de gemeenteberichten in te zien. Zij bieden een overzicht van de vele en gevarieerde gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.

Een verkorte versie van de recente gemeenteberichten, met openbare activiteiten, lezingen en cursussen, vindt u hier. Voor de agenda van activiteiten (buiten de sacramenten) kunt u hier klikken [Deze link is verwijderd, alle activiteiten buiten de sacramenten zijn voorlopig opgeschort].

Vragen – ook over de onderstaande activiteiten – kunt u mailen naar Marianne Lampe: m.a.lampe@icloud.com  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 

Wilt u de gemeenteberichten en het interessante kwartaalblad van de Christengemeenschap thuis toegestuurd krijgen, dan kan dat. Zie de map Contact.

 

Enkele lezingen en cursussen brengen we hieronder in het bijzonder onder uw aandacht. Zij vinden plaats in de Rafaelkerk in Zeist, tenzij anders vermeld.

 

Cursus ‘de beelden van het Johannesevangelie’

Informatie: zie de gemeenteberichten

N.B. de bijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd.

 

Cursus over het Lukasevangelie

Informatie: zie de gemeenteberichten 

N.B. de bijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd.

 

notabene

 

Hier vindt u actuele mededelingen, berichten, annuleringen, veranderingen en anderszins voor zover deze niet in de gemeenteberichten staan en geen betrekking hebben op de corona maatregelen.

 

 

Verslag van het gemeenteberaad

Het verslag van het laatste gemeenteberaad (9 februari) vindt u hier

 

Een ruimte reserveren in het kerkgebouw?

Dat kan via Evelien Everts: emeverts@gmail.com. 

 

Studiereis

De studiereis naar Antwerpen en Gent (Van Eijck-tentoonstelling) ging niet door. 

De vorige studiereis ‘Opstandingsmysteriën van de Elzas’ is wel doorgegaan. Klik hier voor het verslag

 

Geef berichten door aan de webmaster Thom Kloes (thkloes@gmail.com of 06-535 841 09).