Berichten

Print this entry

 

Berichten en maatregelen in verband met het corona-virus, ga naar beneden naar: notabene

 

 

 

Een blik in de gemeente

 

Een blik werpen in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap is eerst en vooral mogelijk door de gemeenteberichten in te zien. Zij bieden een overzicht van de vele en gevarieerde gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.

Een verkorte versie van de recente gemeenteberichten, met openbare activiteiten, lezingen en cursussen, vindt u hier. Voor de agenda van activiteiten (buiten de sacramenten) kunt u hier klikken [De links zijn verwijderd, alle activiteiten buiten de sacramenten zijn voorlopig opgeschort].

Vragen – ook over de onderstaande activiteiten – kunt u mailen naar Marianne Lampe: m.a.lampe@icloud.com  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 

Wilt u de gemeenteberichten en het interessante kwartaalblad van de Christengemeenschap thuis toegestuurd krijgen, dan kan dat. Zie de map Contact.

 

Enkele lezingen en cursussen brengen we hieronder in het bijzonder onder uw aandacht. Zij vinden plaats in de Rafaelkerk in Zeist, tenzij anders vermeld.

 

Cursus ‘de beelden van het Johannesevangelie’

Informatie: zie de gemeenteberichten.

De komende data zijn 26 maart, 23 april, 18 mei en 25 juni. [N.B. de bijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd]

Tijd: 11.15 -12.30 uur.

 

Cursus over het Lukasevangelie

De cursus is op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. Informatie: zie de gemeenteberichten. 

De komende bijeenkomsten zijn 25 maart, 15 april, 20 mei, 3 en 17 juni en 1 juli. [N.B. de bijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd]

 

notabene

 

Hier vindt u alle actuele mededelingen, berichten, annuleringen, veranderingen en anderszins voor zover deze niet in de gemeenteberichten staan.

 

 

Berichten en maatregelen in verband met het corona-virus

 

Berichten

In plaats van de gesproken preek op zondag, vind u hier een korte beschouwing van Bastiaan Baan bij de Lijdenstijd: klik hier

En het gebed van overgave van Rudolf Steiner: klik hier.

 

Actuele maatregelen

De onderstaande maatregelen blijven tenminste tot 17 april van kracht. Nog voor Pasen krijgen alle leden en belangstellenden hierover schriftelijke informatie van het bestuur en het convent.

De actuele maatregelen van het bestuur en het convent vindt u hier (klik hier).

Samengevat:

De diensten worden tot nader orde in stilte gecelebreerd en zijn niet toegankelijk. Met andere woorden: elke woensdag (9 uur), donderdag (8.00 uur) en zondag (10.30 uur) zal de dienst gecelebreerd worden zonder fysieke aanwezigheid van de gemeente.

Er hangt een bericht op de deur die dat bevestigt.

De kinderdiensten komen voorlopig te vervallen.

 

Overige maatregelen:

De volgende maatregelen hebben betrekking op de overige bijeenkomsten en activiteiten die de kerk organiseert:
• De gemeente-avonden, bijeenkomsten, lezingen en cursussen die de gemeente organiseert
zijn per direct geannuleerd.
• Ook de jeugdwijding op tweede Paasdag kan niet doorgaan.
• Het gemeente-uitje naar Gent is afgelast.
• Het gemeenteberaad / de algemene ledenvergadering die gepland was op 19 april, wordt
afgelast en verplaatst naar 14 juni 2020.

 

En verder:

De diensten en de korte vieringen in de kapel van Valckenbosch gaan voorlopig niet door, ook niet voor de bewoners van Valckenbosch.   

 

Geef berichten door aan de webmaster Thom Kloes (thkloes@gmail.com of 06-535 841 09).

Geactualiseerd: 1 april 2020 – 23.00 uur]

Tot zover het virus————————————————————————————————————————————

 

Verslag van het gemeenteberaad

Het verslag van het laatste gemeenteberaad (9 februari) vindt u hier

 

Een ruimte reserveren in het kerkgebouw?

Dat kan via Evelien Everts: emeverts@gmail.com. 

 

Studiereis

De komende studiereis naar Antwerpen en Gent (Van Eijck-tentoonstelling) gaat niet door. Degenen die zich hebben ingeschreven ontvangen daarover bericht.

De vorige studiereis ‘Opstandingsmysteriën van de Elzas’ is wel doorgegaan. Klik hier voor het verslag