Leerhuis

Hier treft u lezingen, cursussen, werkgroepen, tentoonstellingen en dergelijke aan die uitgaan van de Christengemeenschap Zeist.

 

Een nieuwe podcast van Mathijs van Alstein.
Mathijs van Alstein promoveerde in de filosofie op de logostheorie van Martin Heidegger. In deze bijzondere podcast neemt hij ons mee op een reis door de tijd, van de eeuwenoude mysteriën van Griekenland tot de culturele vernieuwingsimpulsen van de antroposofie en de nieuwe cultus van de Christengemeenschap. De voorpret om hem samen met Yaroslava Black te horen tijdens de openingslezing van de Logos conferentie is geweldig!
In het kader van 100 jaar Christengemeenschap kunt u de podcast hier beluisteren.

 

Uitnodiging

Klik hier voor informatie over deelname aan het ’tijdelijk klooster’ (Stuttgart) of het ‘klooster op reis’ (Finland).

 

Beschouwingen

Beschouwingen van Bastiaan Baan: klik hier. De beschouwingen zijn op 19 maart aangevuld.

Over de kleuren aan het altaar door Elza Prins van Dreven: Lijdenstijd, Paastijd, Hemelvaart klik hier.

 

Lezingen, cursussen en werkgroepen

Lezingen

Vooraankondiging voor de Stille Week
In de Stille Week staan we stil bij de zeven stadia van christelijke inwijding zoals ze te vinden zijn in het Paasmysterie. Dagelijks is er in
de gemeentezaal aansluitend op de mensenwijdingsdienst een inleiding met daarna mogelijkheid tot gesprek.
Op Palmzondag 2 april spreekt Lisette Buisman over de voetwassing.
Op maandag 3 april spreekt Mathijs van Alstein over de geseling.
Op dinsdag 4 april spreekt Lisette Buisman over de doornenkroning.
Op woensdag 5 april spreekt Bastiaan Baan over de kruisiging en op
Witte Donderdag spreekt hij over de mystieke dood.
Op Goede Vrijdag speekt Mathijs van Alstein over de opstanding.
Op Stille Zaterdag spreekt Bastiaan Baan over de hemelvaart.

Drieluik over de nieuwe tempel, de oude tempel en de komende tempel

Een serie lezingen, steeds op dinsdagavond 20.00 uur.

  • 25 april: de nieuwe tempel. Lezing door Pieter van de Ree.
  • 9 mei: de oude tempel. Lezing door Frans Lutters.
  • 20 juni: bouwen aan de komende tempel. Lezing door Bastiaan Baan.

De nieuwe tempel

Rudolf Steiner plaatste het eerste Goetheanum nadrukkelijk in de ontwikkelingsgang van de tempel- en kerkenbouw. Toch is het geen tempel en ook geen kerk, maar een gebouw dat de mens tot bewustzijn wil brengen: ‘De tempel, dat is de mens, de mens die in zijn ziel de geest ontvangt’. In zijn ruimtelijk opbouw, zijn plastische vormgeving, koepelschilderingen en gekleurde vensters vertelde dit gebouw in beeldende vorm over de wording van mens en wereld. De weg door het Goetheanum heen kan daarbij gezien worden als een ruimtelijk beeld van de innerlijke scholingsweg. De Logos als scheppend Wereldwoord omvat zowel deze wording van mens en wereld als dat Hij de mens helpend tegemoet komt op de innerlijke ontwikkelingsweg.

De oude tempel

In de oudheid waren er vele verschillende tempels die als heiligdommen ook inwijdingsscholen waren. Men ging naar deze tempels toe om zich te ontwikkelen in het contact met de geestelijk-spirituele wereld. De tempel vormde daarbij een verbindingspunt. In Efeze, in Klein Azië, stond de werkzaamheid van de Logos binnen de kosmos en de aarde centraal. In het Egyptische Sais vormde de gesluierde Isis het meditatieve centrum van de tempel en in Jeruzalem was het de verbinding met Jahweh – Elohim door de bijzondere  architectuur van de Salomonische tempel. Aan de hand van deze drie voorbeelden zal ik de betekenis van de tempel in de oudheid en de betekenis ervan voor onze tijd op levendige wijze behandelen.

De komende tempel

Iedere tempel is niet meer en niet minder dan een aardse afbeelding van het oerbeeld van de tempel, die gegrondvest is in de geestelijke wereld. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt in raadsel-beelden over dit heiligdom, waarin de hemelse cultus verricht wordt die ten grondslag ligt aan de aardse priesterdienst. In deze lezing richten we ons op de vraag hoe wij aan deze onzichtbare tempel kunnen meebouwen, met het motto van de apostel Paulus: ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt?’ (1 Korinthiërs 3: 16)

 

Cursussen

‘Levensmotieven uit de brieven van de Hebreeën’

God heeft de mensen ooit beloofd dat hij een vernieuwing tot stand zou brengen: ‘Het Nieuwe Verbond’. Dit gaat in met de komst van Christus Jezus en de Nieuwe Mysteriën. Christus is niet een tijdelijke, maar een eeuwige Hogepriester van hemel en aarde.

Hoe kunnen we deze christelijke vervulling als werkelijkheid in ons daagse leven ervaren? Op deze ochtenden laten we ons inspireren door de brief aan de Hebreeën.

Data: donderdagochtenden van 11.15 – 12.30 uur op 20 april, 11 mei, 8 juni en 6 juli.

Het Lukasevangelie

De cursus over het Lucasevangelie met Mathijs van Alstein gaat door op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De data tot de zomer zijn: 29 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni.

 

Werkgroepen

‘Het Epistel en de Perikopen door het jaar’

Een open bijeenkomst direct aansluitend op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel. Komende data zijn 30 maart (Pasen) en 17 mei (Hemelvaart en Pinksteren).

De biografie in het leven

Voor leden en belangstellenden vanaf 72 jaar. Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een van de deelnemers iets van zijn of haar biografie. De komende bijeenkomsten zijn op 24 mei, 12 juli, 20 september en 15 november. Van 14.45 tot 17.00 uur in de kerk. Informatie en aanmelden bij Lis Ilzhöfer.

 

Een greep van elders

  • De landelijke nieuwsbrief van de Christengemeenschap: klik hier.
  • Internationaal nieuws uit de Christengemeenschap vindt u hier.
  • Studiedagen van de Landelijke Muziekgroep in Arnhem, zie hier.
  • Het Onze Vader in het Oekraïens en het Russisch, geeuritmiseerd: klik hier
  • Benieuwd naar de achtergrond en de visie van de nieuwe aartsbewindsdrager van de Christengemeenschap? Klik dan hier voor het (vertaalde) interview met Joao Torunsky. Het interview downloaden kan natuurlijk ook.

Deze pagina is geactualiseerd op 21 maart 2023 om 23:40 uur