Leerhuis

Hier treft u lezingen, cursussen, werkgroepen, tentoonstellingen en dergelijke aan die uitgaan van de Christengemeenschap Zeist.

 

Beschouwingen

Een nieuwe beschouwing (14 juli) van Bastiaan Baan: klik hier.

 

Lezingen, cursussen en werkgroepen

 

Cursussen

Christian Rosenkreutz, een cursus van Bastiaan Baan en Jesse Mulder 

Op 1 december is een tweewekelijkse cursus op vrijdagavonden gestart over de betekenis van Christian Rosenkreutz, verzorgd door Bastiaan Baan en Jesse Mulder. Onderwerp: Christian Rosenkreutz, zijn missie, zijn appel, ons antwoord. De cursus is nu beëindigd. U kunt de cursus nog tot 1 september volgen via ons YouTube-kanaal: www.youtube.com/dechristengemeenschapzeist

Klik hier voor de data en onderwerpen.

‘Levensmotieven uit de brieven van de Hebreeën’

God heeft de mensen ooit beloofd dat hij een vernieuwing tot stand zou brengen: ‘Het Nieuwe Verbond’. Dit gaat in met de komst van Christus Jezus en de Nieuwe Mysteriën. Christus is niet een tijdelijke, maar een eeuwige Hogepriester van hemel en aarde.

Hoe kunnen we deze christelijke vervulling als werkelijkheid in ons daagse leven ervaren? Op deze ochtenden laten we ons inspireren door de brief aan de Hebreeën. Data: donderdagochtenden van 11.15 – 12.30 uur op 16 mei en 13 juni.

 

Werkgroepen

‘Het Epistel en de Perikopen door het jaar’

Een open bijeenkomst direct aansluitend op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel.

De komende data zijn 8 mei Hemelvaart en Pinksteren, 19 juni Johanni.

De biografie in het leven

Voor leden en belangstellenden vanaf 72 jaar. Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een van de deelnemers iets van zijn of haar biografie. De komende bijeenkomsten zijn op 26 juni en 25 september. Om 14.45 uur gaat de kerk open, om 15.00 uur is de zaal open en stipt om 15.15 uur begint de biografie voordracht. Om 17.00 uur sluit de kerk. Informatie en aanmelden via info@rafaelkerk.nl.

 

Indrukken van de Logostagung

Tijdens de Logostagung in Dortmund zijn filmopnamen gemaakt die een veelzijdige en indringende indruk geven van wat daar plaats vond.

Om dit mee te beleven kunt u dit intypen of kopiëren/plakken in Google: Consecrating Humanity Film Logostagung of deze link aanklikken.

Daarnaast spreekt Ulrich Meyer over ‘Das Priesterseminar der Christengemeenschaft. Dat vindt u hier.

Een lezing van Joao Torunsky – De Geist weht wo er will – vindt u hier.

 

Een greep van elders

  • De landelijke nieuwsbrief van de Christengemeenschap: klik hier.
  • Internationaal nieuws uit de Christengemeenschap vindt u hier.
  • Het Onze Vader in het Oekraïens en het Russisch, geeuritmiseerd: klik hier
  • Benieuwd naar de achtergrond en de visie van de nieuwe aartsbewindsdrager van de Christengemeenschap? Klik dan hier voor het (vertaalde) interview met Joao Torunsky. Het interview downloaden kan natuurlijk ook.

Deze pagina is geactualiseerd op 30 juni 2024