Leerhuis

Hier treft u lezingen, cursussen, werkgroepen, tentoonstellingen en dergelijke aan die uitgaan van de Christengemeenschap Zeist.

 

Beschouwingen

Een nieuwe beschouwing (14 april) van Bastiaan Baan: klik hier.

 

Lezingen, cursussen en werkgroepen

Lezingen

De komende lezingen op dinsdagavond hebben als thema: ‘In de les bij onszelf’.

2 april Désanne van Brederode: Zelfopvoeding in de filosofie. Het ik in de tijd.

9 april Jana Loose: Zelfopvoeding: op zoek naar de nieuwe Isis,

16 april Astrid van Zon: Zelfopvoeding: waar wijst jouw engel naar?

Meer over deze lezingen:

2 april. Désanne van Brederode: Zelfopvoeding in de filosofie, het ik in de tijd. 

In de westerse wijsbegeerte werd het bestaan van een ‘ik’ of een ‘zelf’ gaandeweg problematisch. Is er wel zoiets als een vaste kern en kun je die kennen, vormgeven, opvoeden?

Zijn afzondering, contemplatie en ’terug naar de natuurlijke, onbevangen staat’ daar de voorwaarden toe, zoals bijvoorbeeld Rousseau bepleitte? Of geldt vooral Descartes’ beroemde uitspraak: ‘Ik denk dus ik besta,’ ? In zijn boek Sources of the Self  (1989) toont de hedendaagse filosoof Charles Taylor het ontstaan van het denken over de eigen individualiteit en authenticiteit en de paradoxen die daarmee gepaard gaan – en die er in het huidige tijdsgewricht nog almaar talrijker op zijn geworden. Maar wellicht begint ik-wording bij de bewustwording van deze tegenstrijdigheden. Want wie is het, die zo feilloos weet waar, op welke momenten en bij wie we eindelijk echt onszelf zijn, en wanneer we ons een rol toebemeten?

Désanne van Brederode (1970) studeerde filosofie en is schrijver van romans, pöezie en artikelen. Dit voorjaar verschijnen van haar hand Waarover ik niet spreken kan – brief van een overlever een literaire omwerking van het verhaal van een jonge Syriër die 100 dagen in de martelgevangenissen werd vastgehouden (uitgeverij Lemniscaat) en Hoe het vuur te redden – een filosofische zoektocht (uitgeverij Querido).

 

9 april. Jana Loose, egyptoloog: Zelfopvoeding, op zoek naar de nieuwe Isis

Hoe kunnen we omgaan met krachten die ons naar de aarde trekken, en met de krachten die ons willen meenemen de kosmos in. Met een terugblik op het Oude Egypte en een vooruitblik naar de toekomst in het beeld van de Mensheidsrepresentant van Rudolf Steiner.

 

16 april. Astrid van Zon: Zelfopvoeding, waar wijst jouw engel naar?  

Door onze innerlijke wereld te verzorgen kunnen wij ruimte scheppen voor het vormen van een helend klimaat in de gemeenschap. Een gemeenschap waarin de kracht van ieder werkzaam kan worden voor het geheel. Hoe kunnen wij met mildheid onze eigen donkere kanten ontmoeten en omvormen? Hoe kunnen we signalen verstaan van een geestelijke werkelijkheid die daarbij richting geeft? Aan de hand van enkele persoonlijke voorbeelden uit mijn werkleven wil ik jullie meenemen op deze weg van scholing en verzorging van het innerlijk leven en aspecten daarvan laten beleven.

Astrid van Zon (1956) studeerde orthopedagogie, counseling en religiewetenschappen. Ze werkte in de antroposofische zorg en behandeling voor kinderen en volwassenen met verstandelijke beperkingen en/of psychische kwetsbaarheid. Op vraag naar vernieuwing in de zorg en behandeling nam ze initiatieven in Zeist, Rotterdam en Haarlem.  De laatste zeven jaar van haar werkleven werkte ze als eindverantwoordelijke in de BD landbouw en zorg in Vorden en ontwikkelde het zorgconcept “Herstellen in het Groen”.

 

Cursussen

Christian Rosenkreutz, een cursus van Bastiaan Baan en Jesse Mulder 

Op 1 december is een tweewekelijkse cursus op vrijdagavonden gestart over de betekenis van Christian Rosenkreutz, verzorgd door Bastiaan Baan en Jesse Mulder. Onderwerp: Christian Rosenkreutz, zijn missie, zijn appel, ons antwoord. De cursus strekt zich uit over 15 avonden. U kunt de cursus volgen in de gemeentezaal en ook via ons YouTube-kanaal: www.youtube.com/dechristengemeenschapzeist

Klik hier voor de data en onderwerpen.

‘Levensmotieven uit de brieven van de Hebreeën’

God heeft de mensen ooit beloofd dat hij een vernieuwing tot stand zou brengen: ‘Het Nieuwe Verbond’. Dit gaat in met de komst van Christus Jezus en de Nieuwe Mysteriën. Christus is niet een tijdelijke, maar een eeuwige Hogepriester van hemel en aarde.

Hoe kunnen we deze christelijke vervulling als werkelijkheid in ons daagse leven ervaren? Op deze ochtenden laten we ons inspireren door de brief aan de Hebreeën. Data: donderdagochtenden van 11.15 – 12.30 uur op 18 januari, 15 februari, 14 maart.

 

Werkgroepen

‘Het Epistel en de Perikopen door het jaar’

Een open bijeenkomst direct aansluitend op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel.

De komende data zijn 8 mei Hemelvaart en Pinksteren, 19 juni Johanni.

De biografie in het leven

Voor leden en belangstellenden vanaf 72 jaar. Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een van de deelnemers iets van zijn of haar biografie. De komende bijeenkomsten zijn op 17 april, 26 juni en 25 september. Om 14.45 uur gaat de kerk open, om 15.00 uur is de zaal open en stipt om 15.15 uur begint de biografie voordracht. Om 17.00 uur sluit de kerk. Informatie en aanmelden via info@rafaelkerk.nl.

 

Indrukken van de Logostagung

Tijdens de Logostagung in Dortmund zijn filmopnamen gemaakt die een veelzijdige en indringende indruk geven van wat daar plaats vond.

Om dit mee te beleven kunt u dit intypen of kopiëren/plakken in Google: Consecrating Humanity Film Logostagung of deze link aanklikken.

Daarnaast spreekt Ulrich Meyer over ‘Das Priesterseminar der Christengemeenschaft. Dat vindt u hier.

Een lezing van Joao Torunsky – De Geist weht wo er will – vindt u hier.

 

Een greep van elders

  • De landelijke nieuwsbrief van de Christengemeenschap: klik hier.
  • Internationaal nieuws uit de Christengemeenschap vindt u hier.
  • Het Onze Vader in het Oekraïens en het Russisch, geeuritmiseerd: klik hier
  • Benieuwd naar de achtergrond en de visie van de nieuwe aartsbewindsdrager van de Christengemeenschap? Klik dan hier voor het (vertaalde) interview met Joao Torunsky. Het interview downloaden kan natuurlijk ook.

Deze pagina is geactualiseerd op 15 april 2024