Leerhuis

Hier treft u lezingen, cursussen, werkgroepen, tentoonstellingen en dergelijke aan die uitgaan van de Christengemeenschap Zeist.

 

Indrukken van de Logostagung

Tijdens de Logostagung in Dortmund zijn filmopnamen gemaakt die een veelzijdige en indringende indruk geven van wat daar plaats vond.

Om dit mee te beleven kunt u dit intypen of kopiëren/plakken in Google: Consecrating Humanity Film Logostagung of deze link aanklikken.

Daarnaast spreekt Ulrich Meyer over ‘Das Priesterseminar der Christengemeenschaft. Dat vindt u hier.

Een lezing van Joao Torunsky – De Geist weht wo er will – vindt u hier.

 

Beschouwingen

Bastiaan Baan: ‘Ieder mens heeft een vlam die niet mag doven’. klik hier voor deze beschouwing.

Over de kleuren aan het altaar door Elza Prins van Dreven: Michael klik hier.

 

Lezingen, cursussen en werkgroepen

♦Uitstel

Alle cursussen en lezingen van Bastiaan Baan zijn wegens zijn ziekte uitgesteld. Dit geldt tot en met november; tot die tijd zijn er geen cursussen of lezingen van Bastiaan.

Ook de cursussen en lezingen van Mathijs van Alstein zijn voorlopig uitgesteld.

Het uitstel geldt onder meer voor de nieuwe cursus over het Johannesevangelie.

Vragen? Stel ze via info@rafaelkerk.nl

 

Lezingen

In de herfst en de winter staan er twee cycli van dinsdagavondlezingen op het programma, met tussendoor een op zichzelf staande lezing.

De eerste cyclus buigt zich over de huidige wereldtoestand en zal heten: ‘Krakend tijdsgewricht: opgaven en uitdagingen van vandaag’. Op 10 oktober opent Loek Dullaart. Op 24 oktober spreekt Harrie Salman. Op 7 november sluit Sebastiaan de Vries af. Let op: de lezing van Harrie Salman zal op verzoek van de spreker plaats vinden om 16.00 uur en niet om 20.00 uur zoals gewoonlijk.

De tweede cyclus gaat over de morele drievuldigheid van verwondering, medelijden en geweten. Deze cyclus wordt verzorgd door Bastiaan Baan en Hans van Delden. Iedere avond komen zij beiden aan het woord over een van deze drie deugden. Zij doen dit op 9 januari, 23 januari en op 6 februari.

De op zichzelf staande lezing is op 28 november. Dan zal Wilbert Lambrechts spreken over Rainer Maria Rilke en zijn verhouding met de gestorvenen.

 

Cursussen

Gewijzigde data: Christian Rosenkreutz, een cursus van Bastiaan Baan en Jesse Mulder 

Op 1 december start een tweewekelijkse cursus op vrijdagavonden over de betekenis van Christian Rosenkreutz, verzorgd door Bastiaan Baan en Jesse Mulder. Onderwerp: Christian Rosenkreutz, zijn missie, zijn appel, ons antwoord. De cursus strekt zich uit over 15 avonden. U kunt de cursus volgen in de gemeentezaal en ook via ons YouTube-kanaal. Klik hier voor de data en onderwerpen.

 

‘Levensmotieven uit de brieven van de Hebreeën’

God heeft de mensen ooit beloofd dat hij een vernieuwing tot stand zou brengen: ‘Het Nieuwe Verbond’. Dit gaat in met de komst van Christus Jezus en de Nieuwe Mysteriën. Christus is niet een tijdelijke, maar een eeuwige Hogepriester van hemel en aarde.

Hoe kunnen we deze christelijke vervulling als werkelijkheid in ons daagse leven ervaren? Op deze ochtenden laten we ons inspireren door de brief aan de Hebreeën.

Data: donderdagochtenden van 11.15 – 12.30 uur op 5 oktober, 9 november en 7 december.

 

De geplande cursus van Mathijs van Alstein over het Johannesevangelie is voor onbepaalde tijd uitgesteld!

 

Werkgroepen

‘Het Epistel en de Perikopen door het jaar’

Een open bijeenkomst direct aansluitend op de dienst op woensdagmorgen. Inleiding door Lisette Buisman met gesprek over het desbetreffende epistel.

De komende data zijn 4 oktober Michael, 29 november Advent, 20 december Kerst, 3 januari Epifanie, 28 februari Passie, 20 maart Pasen, 8 mei Hemelvaart en Pinksteren, 19 juni Johanni.

 

De biografie in het leven

Voor leden en belangstellenden vanaf 72 jaar. Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een van de deelnemers iets van zijn of haar biografie. De komende bijeenkomsten zijn op 12 juli, 4 oktober, 15 november. In 2024: op 17 januari, 13 maart, 24 april en 26 juni. Van 14.45 tot 17.00 uur in de kerk. Informatie en aanmelden bij Lis Ilzhöfer.

 

Een greep van elders

  • De landelijke nieuwsbrief van de Christengemeenschap: klik hier.
  • Internationaal nieuws uit de Christengemeenschap vindt u hier.
  • Het Onze Vader in het Oekraïens en het Russisch, geeuritmiseerd: klik hier
  • Benieuwd naar de achtergrond en de visie van de nieuwe aartsbewindsdrager van de Christengemeenschap? Klik dan hier voor het (vertaalde) interview met Joao Torunsky. Het interview downloaden kan natuurlijk ook.

Deze pagina is geactualiseerd op 5 september 2023.