Kom binnen

 

 De Christengemeenschap Zeist

Rafaëlkerk

 

 

 

 

De Christengemeenschap bestaat wereldwijd uit gemeenten, waarin mensen bijeenkomen om een christelijk religieus leven op eigentijdse wijze te beleven en mee te dragen. Men doet dit in het besef dat je thuis hoort in twee werelden: een aardse, vergankelijke wereld én een geestelijke wereld, waarin ieder van ons zijn oorsprong heeft. Door het religieuze leven kan men zich op aarde actief verbinden met de wereld van zijn oorsprong, een wereld die tevens – na het sterven – zijn bestemming is.

De Christengemeenschap kent geen verplichte geloofsbelijdenis en ook geen dogma’s. Vast staan wel de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en ritualen. De Christengemeenschap staat open voor ieder die aansluiting bij haar zoekt. 

 

De gemeente Zeist

De gemeente Zeist van de Christengemeenschap begon in 1937 met 12 leden in het tuinhuis van het toenmalige heilpedagogisch instituut ’t Zonnehuis. Na enkele omzwervingen werd de huidige kerk opgeleverd in maart 1967. Enkele jaren geleden is het gebouw gerenoveerd en vergroot.
De gemeente Zeist van de Christengemeenschap telt rond 230 leden en 160 belangstellenden.  

In het kerkgebouw vinden velerlei activiteiten plaats. Centraal staat het voltrekken van de sacramenten door de geestelijken, zoals de Mensenwijdingsdienst. Daarnaast zijn er regelmatig voordrachten, cursussen, gespreksgroepen en andere activiteiten. De tweemaandelijkse gemeenteberichten geven hiervan een compleet overzicht. Zie ook de map ‘Contact’.

Het kerkgebouw staat naast het verzorgingshuis Valckenbosch.

 

Adres

van Tetslaan 4  3707 VD Zeist

e-mail: zeist@christengemeenschap.nl 

 

Geestelijken

dhr Mathijs van Alstein

mw Lisette Buisman

mw Gerjan Wijers (alleen voor Huize Valckenbosch)