ANBI

by zeist | 31 mei 2017 14:49

 

Algemeen nut beogende instelling

beleid & financiën 

 

De Christengemeenschap Zeist is een ‘algemeen nut beogende instelling’. Een van de gevolgen daarvan is dat schenkingen aftrekbaar kunnen zijn van de inkomstenbelasting. De Christengemeenschap Zeist heeft geen eigen inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en beschikt daarom niet over een eigen RSIN nummer. Onze gemeente valt onder de inschrijving van het landelijke kerkgenootschap met ANBI status onder het RSIN nummer: 004586098. Dit nummer kunt u invoeren bij de belastingaangifte als het gaat over giften aan de Christengemeenschap Zeist.

Een ander gevolg van de ANBI-status is dat bepaalde bestuurlijke en financiële informatie op de website gepubliceerd wordt. Het recente jaarverslag vindt u hier. De bijbehoren financiële cijfers met toelichting ziet u als u hier klikt.  Het formulier ‘publicatieplicht ANBI’ treft u hier aan.

Een model ‘overeenkomst periodieke gift’ kunt u hier downloaden.

Een inzichtelijke financiële brochure ziet u door hier te klikken.

Al het werk van De Christengemeenschap is afhankelijk van de financiële bijdragen en de praktische medewerking van leden en belangstellenden. De Christengemeenschap kent geen andere inkomsten.

Deze pagina is geactualiseerd op 12 juli 2021 om 13:09 uur

Source URL: https://zeist.christengemeenschap.nl/zakelijk/