Contact

Print this entry

De Christengemeenschap Zeist

Rafaelkerk, Van Tetslaan 4   3707 VD Zeist

 

Informatie Christengemeenschap Zeist

Algemene informatie: info@rafaelkerk.nl  Bestuurlijke informatie: zeist@christengemeenschap.nl  Telefoon: 06 5020 4989. Zie ook de gemeenteberichten: klik hier.

 

Aanmelden voor diensten, verhuur van ruimten in de kerk

Mail naar Evelien Everts via koster@rafaelkerk.nl 

 

Financiële en overige informatie

Voor financiële informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester. Telefoon: 030-6975995.  

Voor allerlei praktische vragen kunt u mailen met Marianne Lampe: info@rafaelkerk.nl  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 

Wilt u informatie over de Christengemeenschap eens rustig lezen? Bel met of mail uw naam en adres naar Thom Kloes (thkloes@gmail.com) en u ontvangt de gemeenteberichten, ‘In beweging’ (het landelijke tijdschrift van de Christengemeenschap) en een informatieve brochure gratis thuis.

Trouwens, wie kijkt op de landelijke website van de Christengemeenschap en klikt op de map ‘in Beweging’, komt terecht bij een keur aan artikelen die persoonlijke visies geven op tal van onderwerpen, zoals godsdienst, religie, opvoeding, onderwijs, jaarfeesten en vele andere.    

 

Interesse?

Activiteiten van de Christengemeenschap Zeist staan open voor ieder die daar belangstelling voor heeft. Bij sommigen slaat de vonk direct over; bij anderen groeit pas in de loop der tijd een bepaalde band. Vaak wordt die band gevoed door lezingen of cursussen en door de desbetreffende lectuur. Deelname aan de sacramenten die in de kerk worden voltrokken – in het bijzonder de Mensenwijdingsdienst – vormt daarbij een waardevol element.

 

Belangstellend?

Als u uw interesse een stabiele basis wilt geven, dan kunt u zich aanmelden als belangstellende. Door dat te doen steunt en versterkt u het draagvlak van de Christengemeenschap. U wordt geïnformeerd over alle activiteiten die in en rond de gemeente plaats vinden. Deelname daaraan brengt geen extra kosten met zich mee. U meldt zich als belangstellende aan – of vraagt daarover informatie bij Thom Kloes (thkloes@gmail.com). 

 

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Christengemeenschap, dan is het wenselijk daarover een of meer gesprekken met een geestelijke van de gemeente te hebben. Zie ook hiervoor de contactgegevens bovenaan deze pagina of de gemeenteberichten.

 

Alleen op de hoogte gehouden worden?

Wilt u alleen informatie over de Christengemeenschap, over activiteiten, lezingen en cursussen, neem dan een postabonnement op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In Beweging. Voor €33,- krijgt u deze vijf keer per jaar toegestuurd. Meld dit bij Thom Kloes (thkloes@gmail.com).    

 

Bestuur

Thom Kloes, voorzitter

Julianalaan 16 3851 RC Ermelo 

e-mail: thkloes@gmail.com

 

Bernard Heldt, secretaris

Brugakker 4118, 3704 ZB Zeist 

e-mail: zeist@christengemeenschap.nl

 

Christiaan van der Velde, penningmeester

Noordweg 84, 3704 GN Zeist 

e-mail: cvdvelde@casema.nl

Bankrekeningnummer

NL61 TRIO 0390 5375 27 ten name van De Christengemeenschap Zeist

 

Mathijs van Alstein, geestelijke, bestuurslid

Van Tuylllaan 38, 3707 CW Zeist (030 2751 536). Niet op maandag.

 

Lisette Buisman, geestelijke, bestuurslid

Tesselschadelaan 17, 3705 AK Zeist. (06 4380 0665)

 

Annemarie Sijens, bestuurslid

Schrijnwerkerlaan 19 3828 XB Hoogland (06 295 7142)

 

Bijdrage

Voor het onderhoud van de gebouwen, de toelagen van geestelijken en voor de plaatselijke, landelijke en internationale activiteiten is vanzelfsprekend geld nodig. Dit wordt door de leden en belangstellenden opgebracht. De hoogte van de bijdrage bepaalt u – als belangstellende – zelf, afhankelijk van uw betrokkenheid en draagkracht. Gemiddeld dragen belangstellenden 15 tot 20 euro per maand bij. Bijdragen gelden als schenking en zijn in principe aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zie ook de financiële folder.

Een jaarabonnement op de gemeenteberichten en het kwartaalblad In Beweging is voor leden en belangstellenden gratis. 

 

Bereikbaarheid

Adres: van Tetslaan 4  3707 VD Zeist.

Openbaar vervoer:
Vanaf station Utrecht, buslijn 52 richting Amersfoort uitstappen bij de halte Vrijheidsplein; 9 minuten lopen.
Vanaf station Driebergen Zeist, buslijn 56 richting Amersfoort tot halte Lindenlaan/ Boulevard; 5 minuten lopen. 

Met de auto:
Vanaf Utrecht A 28 richting Amersfoort / Hilversum tot afslag 3 Zeist / Den Dolder. Ga na 500 m. rechtdoor richting Zeist, de Boulevard op. Na 1,2 km. rechtsaf de Valckenboschlaan in. De kerk vindt u aan uw linkerhand op een plein. 
Parkeren is gratis in de straten rond de kerk.

Deze pagina is geactualiseerd op 9 september 2021 om 13:34 uur