Berichten

by admin | 13 juni 2012 13:48

Berichten en maatregelen in verband met de corona-uitbraak

 

Actuele maatregelen

De kerkdeur staat weer op een kier open. De diensten zijn voor 25 bezoekers per keer toegankelijk. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. Een daarvan is dat u zich voor diensten op zondag vooraf aanmeldt. Hoe u dat doet ziet u hierDe overige voorwaarden ziet u als u hier klikt.[1]

Het aantal diensten is tot 12 juli met twee per week uitgebreid. Het rooster van de diensten vindt u hier.[2]

 

Overige maatregelen:

De volgende maatregelen hebben betrekking op de overige bijeenkomsten en activiteiten die de kerk organiseert:
De algemene ledenvergadering die gepland was op 19 april, is verplaatst naar 13 september 12.00 uur. Over agendapunten die geen uitstel verdragen (het vaststellen van de begroting en de verkiezing van een nieuw bestuurslid) worden de leden schriftelijk geraadpleegd. Dit is gebeurd middels een stembiljet, dat is verzonden tezamen met de gemeenteberichten van juni t/m september. U kunt uw stem tot 10 juni inzenden.

De cursussen voor leden en belangstellenden worden begin oktober weer opgestart.

 

Berichten

[12 mei] Een bericht van de werkgroep Gemeentezorg: Klik hier[3].

 

En verder:

De zondagsdiensten voor de kinderen gaan vooralsnog niet door. 

De diensten en de korte vieringen in de kapel van Valckenbosch gaan voorlopig niet door, ook niet voor de bewoners van Valckenbosch. Ook in het Leendert Meeshuis vervalt de dienst voorlopig.

Het beeld dat Martien Ockeloen aan de kerk heeft aangeboden, is inmiddels in de tuin van de kerk geplaatst. De feestelijke onthulling ervan is tot nader orde uitgesteld.

 

Geactualiseerd: 31 mei om 22.12 uur

Tot zover het virus————————————————————————————————————————————

 

 

Een blik in de gemeente

 

Een blik werpen in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap is eerst en vooral mogelijk door de gemeenteberichten in te zien. Zij bieden een overzicht van de vele en gevarieerde gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.

Een verkorte versie van de recente gemeenteberichten, met openbare activiteiten, lezingen en cursussen, vindt u hier[4]. Voor de agenda van activiteiten (buiten de sacramenten) kunt u hier klikken [Deze link is verwijderd, alle activiteiten buiten de sacramenten zijn voorlopig opgeschort].

Vragen – ook over de onderstaande activiteiten – kunt u mailen naar Marianne Lampe: m.a.lampe@icloud.com  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 

Wilt u de gemeenteberichten en het interessante kwartaalblad van de Christengemeenschap thuis toegestuurd krijgen, dan kan dat. Zie de map Contact.

 

Enkele lezingen en cursussen brengen we hieronder in het bijzonder onder uw aandacht. Zij vinden plaats in de Rafaelkerk in Zeist, tenzij anders vermeld.

 

Cursus ‘de beelden van het Johannesevangelie’

Informatie: zie de gemeenteberichten[5]

De komende data zijn 26 maart, 23 april, 18 mei en 25 juni. [N.B. de bijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd]

Tijd: 11.15 -12.30 uur.

 

Cursus over het Lukasevangelie

De cursus is op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. Informatie: zie de gemeenteberichten 

De komende bijeenkomsten zijn 25 maart, 15 april, 20 mei, 3 en 17 juni en 1 juli. [N.B. de bijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd]

 

notabene

 

Hier vindt u actuele mededelingen, berichten, annuleringen, veranderingen en anderszins voor zover deze niet in de gemeenteberichten staan en geen betrekking hebben op de corona maatregelen.

 

 

Verslag van het gemeenteberaad

Het verslag van het laatste gemeenteberaad (9 februari) vindt u hier

 

Gebedscirkel

Gebedscirkel voor de situatie in de wereld. Informatie bij Ingrid van Tongeren 030-6954631 of Louise Kelder 030-6991047.

Op dinsdagavond 19.00 – plm. 19.30 uur, namelijk op 2, 16 en 30 juni, 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus, 8 en 22 september.

 

Een ruimte reserveren in het kerkgebouw?

Dat kan via Evelien Everts: emeverts@gmail.com. 

 

Studiereis

De studiereis naar Antwerpen en Gent (Van Eijck-tentoonstelling) ging niet door. 

De vorige studiereis ‘Opstandingsmysteriën van de Elzas’ is wel doorgegaan. Klik hier voor het verslag

 

Geef berichten door aan de webmaster Thom Kloes[6] (thkloes@gmail.com of 06-535 841 09).

 

 

 

Endnotes:
  1. hier klikt.: https://zeist.christengemeenschap.nl/files/overige-voorwaarden.pdf
  2. u hier.: https://zeist.christengemeenschap.nl/files/aanmelding-diensten.pdf
  3. Klik hier: https://zeist.christengemeenschap.nl/files/Beste-leden-en-belangstellenden-IV.pdf
  4. vindt u hier: https://zeist.christengemeenschap.nl/files/gember-juni-sept-20-web.pdf
  5. gemeenteberichten: https://zeist.christengemeenschap.nl/files/gember-juni-sept-20-web.pdf
  6. Thom Kloes: mailto:thkloes@gmail.com

Source URL: https://zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/