Berichten

 
 Een blik in de gemeente

lezingen, cursussen, programmawijzigingen

 
 Een blik werpen in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap is eerst en vooral mogelijk door de gemeenteberichten in te zien. Zij bieden een overzicht van de vele en gevarieerde gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.
Een verkorte versie van de recente gemeenteberichten, met openbare activiteiten, lezingen en cursussen, vindt u hier. Voor een overzicht van activiteiten kunt u hier klikken.
Voor vragen – ook over de onderstaande activiteiten – kunt u mailen met Marianne Lampe: m.a.lampe@icloud.com  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 
Wilt u de gemeenteberichten en het interessante kwartaalblad van de Christengemeenschap thuis toegestuurd krijgen, dan kan dat. Zie de map Contact.
 
Enkele lezingen en cursussen brengen we hieronder in het bijzonder onder uw aandacht. Zij vinden plaats in de Rafaelkerk in Zeist, tenzij anders vermeld.
 
Cursus ‘de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg’
Informatie: klik hier en ga naar pag. 12. De komende data zijn: 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 16 mei. Tijden: 18.45 – 20.00 uur.
 
Cursus ‘de beelden van het Johannesevangelie’
Informatie: klik hier en ga naar pag. 12. De komende data zijn 14 februari, 14 maart, 11 april en 16 mei.
Tijden: 11.15 -12.15 uur.
   
Cursus over het Lukasevangelie

De cursus is op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. Informatie: klik hier en ga naar pag. 12. De komende bijeenkomsten zijn 20 februari, 6 en 20 maart, 3 april, 22 mei, 5 en 26 juni.

 

 

Lezingen 

Drieluik: drie leden van de Christengemeenschap vertellen uit hun leven

Dinsdag 11 december, 29 januari en 18 juni

In december start een drieluik, waarin drie leden van de Christengemeenschap vertellen over het christelijk element in hun werk en in de praktijk van hun leven. De eerste twee daarvan vinden binnenkort plaats, namelijk: ‘Praktisch leven met natuurwezens’ (11 december – Ferry van der Loos) en ‘Leven in een kunstzinnig proces’ (29 januari – Corrie Hendriks). 

 

De sociale driegeleding in christologisch perspectief
Dinsdag 19 februari, 20 uur. John Hogervorst

Hij schrijft daarover: De sociale driegeleding, voor zover mensen er bekend mee zijn, wordt vaak begrepen als het streven tot een andere ordening van de samenleving te komen – en handelt over thema’s als democratie, economie, vrijheid van onderwijs. Dat de sociale driegeleding een innerlijke kern heeft, die ten diepste met de christelijke impuls verbonden is, is nog minder bekend. Maar het is niet voor niets dat Rudolf Steiner vrijheid, gelijkheid en broederschap – die door middel van de sociale driegeleding in de sociale werkelijkheid binnen zouden kunnen treden – geestelijke wezens noemde.
Het begrijpen van de sociale driegeleding als christelijk-sociale impuls is juist voor de tijd waarin wij leven van grote betekenis: de ontwikkeling van de bewustzijnsziel plaatst de mens in het spanningsveld tussen goed en kwaad, alsook in het spanningsveld tussen individu en gemeenschap.

De sociale driegeleding kan de vorm zijn waarin liefde voor de mensheid stroomt.

 

 

notabene

 

Hier vindt u alle actuele mededelingen, berichten, annuleringen, veranderingen en anderszins voor zover deze (nog) niet in de gemeenteberichten staan.

 

Source URL: https://zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/