Berichten

 
 Een blik in de gemeente

lezingen, cursussen, programmawijzigingen

 
 Een blik werpen in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap is eerst en vooral mogelijk door de gemeenteberichten in te zien. Zij bieden een overzicht van de vele en gevarieerde gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.
Een verkorte versie van de recente gemeenteberichten, met openbare activiteiten, lezingen en cursussen, vindt u hier. Voor een overzicht van activiteiten kunt u hier klikken.
Voor vragen – ook over de onderstaande activiteiten – kunt u mailen met Marianne Lampe: m.a.lampe@icloud.com  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 
Wilt u de gemeenteberichten en het interessante kwartaalblad van de Christengemeenschap thuis toegestuurd krijgen, dan kan dat. Zie de map Contact.
 
Enkele lezingen en cursussen brengen we hieronder in het bijzonder onder uw aandacht. Zij vinden plaats in de Rafaelkerk in Zeist, tenzij anders vermeld.
 
Cursus ‘de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg’
Informatie: klik hier en ga naar pag. 8. De komende data zijn 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 december. Tijden: 18.45 – 20.00 uur.
 
   
Cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein

De cursus is op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De komende bijeenkomsten zijn gepland op 5 en 19 september.

 

‘Muziek in de laatste levensfase’

Studiedag, zaterdag 22 september, 10.00-16.00 uur, gemeentezaal van de kerk.

Welke invloed heeft medicatie op het stervensproces vanuit antroposofisch en regulier gezichtspunt? door Annemieke van Oostveen, antroposofisch arts en specialist ouderengeneeskunde.

Praktisch: Voorbeelden van muziektherapie uit de praktijk van de laatste fase door verschillende muziektherapeuten.

Klik hier voor meer informatie.

 

Conferentie ‘De andere kant van euthanasie’

Zaterdag 6 oktober 13.30 – 17.00 uur. Geertekerk Utrecht.

Over de vele existentiële vragen rond euthanasie, organiseert Stichting Wederzijds, verbonden met de Christengemeenschap, een conferentie op 6 oktober in Utrecht. Daar zal ook een boekje gepresenteerd worden onder de titel: ‘Maakt het uit hoe je sterft? De andere kant van euthanasie.’ Daarin belichten een 12-tal auteurs het onderwerp van diverse kanten. Deelnemers aan de conferentie ontvangen het gratis.

De conferentie en het boekje vormen een startpunt van verdere ontwikkeling en uitwisseling van gezichtspunten en ervaringen rondom euthanasie. Dat is van groot belang.

Sprekers
Jaap van de Weg (arts), Ingrid Deij (geestelijk verzorger), Marie-Hélène van Tol (geestelijke) en Madeleen Winkler (arts en voorzitter Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen)

Waar en wanneer

Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht
Zaterdagmiddag 6 oktober 2018
Inloop 13.30 uur, conferentie 14.00 tot 17.00 uur

Kosten, aanmelding en betaling

Meld u aan via www.wederzijds-stervenscultuur.nl

De kosten zijn € 45,- inclusief boekje, koffie en thee.

Accreditatie: zie aanmeldingsformulier op de website.
Vanuit het Centraal Station is de Geertekerk in een kwartier te voet te bereiken. Parkeerruimte in de directe omgeving is schaars.

 

Lezingen 

2 oktober, 20.00 uur: ‘Parcival en de opdracht van onze tijd’

Parcival is als ridder bekend uit de verhalen die over hem verteld werden in de dertiende eeuw. Deze overleveringen  gaan terug op een concrete historische persoonlijkheid, die zocht naar het geheim van de Graal. In onze tijd kunnen we allemaal in de voetsporen van Parcival treden om zo een positieve ontwikkeling voor de toekomst van de aarde en mensheid te dienen.

Frans Lutters zal op deze avond dieper ingaan op de opdracht van Parcival en zijn navolgers in de huidige wereldproblematiek. Hij is docent aan de vrijeschool en studeerde theologie en onderwijskunde.

 

16 oktober, 20.00 uur: ‘Moderniteit en geweld’ door Maarten van Alstein.

Al het vaststaande verdampt en vervluchtigt, schreven Karl Marx en Friedrich Engels in het Communistisch Manifest. Een inzicht waarmee ze de kern van de moderniteit wisten te vatten. Met de komst van de moderne tijden stortte het hemelse gewelf in. Alle solides werden vloeibaar gemaakt; alles wat vaststond, werd op losse schroeven gezet. Die alomvattende ervaring van de breuk met het oude bewoog talloze kunstenaars, intellectuelen en politieke ideologen tot een koortsachtige zoektocht naar alternatieve vormen van kunst en politiek. Diep besloten in dit streven naar nieuwe ordes en nieuwe zekerheden lag steeds – geweld. Van de Place de la Révolution in Parijs, waar de guillotine stond, tot Verdun, de Goelag en Treblinka opende zich de afgrond van het moderne geweld.

In deze lezing wordt een poging ondernomen dit geweld te begrijpen. Een poging – want wie dit geweld wil begrijpen, moet steeds halthouden voor het ‘zwarte gat’, zoals Primo Levi ooit zei over Auschwitz. 

Maarten van Alstein (1978) is historicus en promoveerde aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de positie van Belgie in de koude oorlog. Hij is werkzaam aan het Vredesinstituut in Brussel, een academisch onderzoekscentrum verbonden aan het Vlaamse parlement. 

 

30 oktober, 20.00 uur: ‘Apocalypse, moderne technologie en inwijding’ door Frank Storm.

Drie ‘geestelijke’ realiteiten spelen een rol in de cultuur van de 21˚ eeuw. De eerste en de machtigste is de digitale technologie met zijn slimme denken en zijn innovatieve kracht. Het speelt de hoofdrol tot in de laatste vezels van de samenleving. De tweede realiteit is de Apocalypse. Ondanks de technologie is het leven er niet eenvoudiger op geworden met de ontwrichtende gebeurtenissen in de natuur, in de samenleving en in het eigen innerlijk. Apocalypse doortrekt in toenemende mate het levensgevoel van veel mensen. Dan is er de geesteswetenschap, die inzicht kan geven in de complexiteit van mens en samenleving. Welke kant gaat het op met de mensheid? Wat kunnen we doen voor de aarde?

 

notabene

 

Hier vindt u alle actuele mededelingen, berichten, annuleringen, veranderingen en anderszins voor zover deze (nog) niet in de gemeenteberichten staan.

 

 

  • De aangekondigde avond over het jongerenbeleid op 27 juni gaat niet door. De avond wordt verschoven naar woensdag 26 september (19.30 – 21.00 uur) in de kerk. Zie de map ‘Kinderen en jongeren’.