Berichten

 
 Een blik in de gemeente
 
 
Een blik werpen in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap is eerst en vooral mogelijk door de gemeenteberichten in te zien. Zij bieden een overzicht van de vele en gevarieerde gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.
Een verkorte versie van de recente gemeenteberichten, met alle openbare activiteiten, lezingen en cursussen, vindt u hier
Voor vragen – ook over de onderstaande activiteiten – kunt u mailen met Marianne Lampe: m.a.lampe@icloud.com  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 
Wilt u de gemeenteberichten en het interessante kwartaalblad van de Christengemeenschap thuis toegestuurd krijgen, dan kan dat. Zie de map Contact.
 
Enkele lezingen en cursussen brengen we hieronder in het bijzonder onder uw aandacht. Zij vinden plaats in de Rafaelkerk in Zeist, tenzij anders vermeld.
 
Cursus ‘de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg’
Informatie: klik hier en ga naar pag. 8.
 
   
Cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein

De cursus is op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De bijeenkomsten zijn gepland op 7 en 21 februari, 14 maart, 4 en 18 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni.   

 

Lezingen

Drieluik computerspreekuur: geneeskunde en digitalisering

22 mei (Hans van Delden), 5 juni (Mathijs van Alstein) en 19 juni (Megan Milota).

Een van de grootste uitdagingen van de huidige tijd is hoe goed om te gaan met de toenemende digitalisering. In een drieluik onderzoeken Hans van Delden, Mathijs van Alstein en Megan Milota hoe deze digitalisering momenteel vorm krijgt in de gezondheidszorg, wat daarvan de geestelijke achtergronden zijn en hoe we hierop kunnen reageren.

Hans van Delden is hoogleraar medische ethiek aan het UMC Utrecht.

Mathijs van Alstein studeerde filosofie van de techniek aan de Universiteit Antwerpen.

Megan Milota doceert medical humanities aan het UMC Utrecht.

 

De arts van de toekomst: ingelogd en uitgepraat?

22 mei 20.00 uur: Hans van Delden.

Digitalisering zal in de naaste toekomst ook in de gezondheidszorg een toenemende rol spelen. Op deze avond onderzoeken we hoe deze ontwikkeling vorm kan krijgen. Duidelijk zal worden dat er zowel mogelijkheden als bedreigingen zijn. Het is echter belangrijk te beseffen dat het een ontwikkeling is waarin wij als actor kunnen optreden: de genoemde vorm kan wel degelijk door ons beïnvloed worden. Daarnaast vraagt een toenemende technologisering en digitalisering juist ook om een toename van de (mede-)menselijkheid in de geneeskunde. Ook de mogelijkheden voor die ontwikkeling worden besproken.

 

Van Gondishapur tot Silicon Valley: internet en de helende artsenij

5 juni 20.00 uur: Mathijs van Alstein.

In de zesde eeuw ontstond in het westen van het huidige Iran een academie. De Arabische intellectualiteit scheerde hier de allerhoogste toppen. In deze lezing wordt toegelicht hoe de spirituele inspiratie van Gondishapur tot vandaag werkzaam is, meer bepaald in en vanuit het centrum van de hedendaagse informatietechnologie, Silicon Valley in Californiё.

Op zijn sterfbed schreef Rudolf Steiner: ‘De techniek wordt ondernatuur. Dit vereist dat de mens innerlijk geestelijk inzicht ontwikkelt, waarmee hij zich even hoog in de bovennatuur verheft als hij met zijn ondernatuurlijke, technische activiteit onder de natuur gezonken is.’ Geeft de mensenwijdingsdienst ons iets van dit verheffend inzicht prijs?    

 

Door inleving wetend: nieuwe paden in de geneeskunst 

19 juni 0.00 uur: Megan Milota.

De studenten die we nu tot arts opleiden zijn ‘digital natives’. Dat wil zeggen dat zij zijn opgegroeid met internet, smartphones en social media in een wereld waar eindeloos informatie te vinden is, temidden van een steeds toenemende hoeveelheid digitale stemmen. Welke vaardigheden moeten we onze artsen van de toekomst aanleren, om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven in een wereld waar een supercomputer hun diagnostische werk beter, efficiënter en effectiever kan doen?

De lezing zal bepleiten dat de menselijke vermogens om te luisteren naar een verhaal, om empathie op te brengen voor dit verhaal, en zelfs om te helpen een verhaal verteld te krijgen en betekenis te geven aan wat erin uitgedrukt wordt, essentiële skills zijn voor de geneeskundige van de toekomst. Deze lezing wil ook duidelijk maken welke rol de kunst kan spelen in het aanleren en verdiepen van deze vaardigheden.

Door middel van een kleine oefening die ik ook met de studenten geneeskunde doe, zullen we dit samen in de praktijk brengen. 

 

notabene

 

Hier vindt u alle actuele mededelingen, berichten, annuleringen, veranderingen en anderszins voor zover deze (nog) niet in de gemeenteberichten staan.

 

 

  • De zondagsdienst voor de kinderen vindt niet plaats op de zondagen die in de schoolvakanties vallen.  
  • De eerstvolgende dienst waarbij het koor o.l.v. Reinier Steinbuch zingt is zondag 10 juni.