Berichten

 
 Een blik in de gemeente
 
Een blik werpen in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap is eerst en vooral mogelijk door de gemeenteberichten in te zien. Zij bieden een overzicht van de vele en gevarieerde gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.
Een verkorte versie van de recente gemeenteberichten, met alle openbare activiteiten, lezingen en cursussen, vindt u hier.  Voor vragen – ook over de onderstaande activiteiten – kunt u mailen met Marianne Lampe: m.a.lampe@icloud.com  U kunt haar ook bellen: 030-6992250. 
Wilt u de gemeenteberichten en het interessante kwartaalblad van de Christengemeenschap thuis toegestuurd krijgen, dan kan dat. Zie de map Contact.
 
Enkele lezingen en cursussen brengen we hieronder in het bijzonder onder uw aandacht. Zij vinden plaats in de Rafaelkerk in Zeist, tenzij anders vermeld.
 
Cursus ‘de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg’
Informatie: klik hier en ga naar pag. 9.
Opmerking:
Op 15 februari kan de cursus ‘de beelden van het Johannesevangelie’ niet doorgaan. Deze bijeenkomst is verplaatst naar 1 maart, zelfde tijd. 
   
Cursus over het Lukasevangelie met Mathijs van Alstein

De cursus is op woensdagen van 19.00 tot 20.15 uur. De bijeenkomsten zijn gepland op 7 en 21 februari, 14 maart, 4 en 18 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni.   

 

Sterven: geboren worden in de geestelijke wereld

Lezing in Bussum op 11 maart 11.30 uur door Marianne de Nooij. Voor meer informatie Klik hier.

 

Religieuze ontwikkeling en religieuze opvoeding; het kind als bewoner van drie werelden

Lezing door Loïs Eijgenraam op 20 maart 20.00 uur.
Religieuze ontwikkeling en religieuze opvoeding zijn voor de meesten van ons geen alledaagse woorden.  Tijdens deze lezing gaan wij met elkaar kijken en luisteren naar wat religieuze ontwikkeling kan inhouden. Maken alle kinderen een religieuze ontwikkeling door? Hebben wij als opvoeders invloed op deze ontwikkeling? Kan het religieuze ook opgevoed worden?  Heeft een opvoeder hierin een rol? Moeten beide ouders een zelfde idee delen over deze religieuze opvoeding?
De onder titel van de avond luidt; het kind als bewoner van drie werelden. Alle goede dingen bestaan uit drie…Graag neem ik u mee op een zoektocht naar deze drie werelden waar onze kinderen en misschien ook wij zelf als volwassenen deel van uit maken.
In verbondenheid opvoeden www.loiseijgenraam.nl

 

Stembureau in de Rafaëlkerk op 21 maart 

Op woensdag 21 maart zal de vergaderzaal, links van de ingang van de kerk, als stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen worden gebruikt. Buiten en binnen worden banners neergezet met de aanduiding ’stemlokaal’. Mogelijk zal er buiten de kerk een klein orkestje spelen om bezoekers te trekken. Wilt u de kerk van binnen bekijken, dan is er iemand om u rond te leiden. 

 

Warning Red Triangular SignNota Bene

Hier vindt u alle actuele mededelingen, berichten, annuleringen, veranderingen en anderszins voor zover deze (nog) niet in de gemeenteberichten staan.

  • De op 15 februari geplande bijeenkomst van de cursus ‘De beelden van het Johannesevangelie’ is verschoven naar 1 maart.
  • De zondagsdienst voor de kinderen vindt niet plaats op de zondagen die in de schoolvakanties vallen.