Gemeenteberichten

 
 
Een blik in de gemeente
 
De gemeenteberichten bieden een overzicht van gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente Zeist van de Christengemeenschap. Zij worden tweemaandelijks toegezonden aan de leden en belangstellenden. ‘In Beweging’, de inhoudelijke periodiek van de landelijke Christengemeenschap, wordt daar vier keer per jaar bijgevoegd.
 
Een sterk verkorte versie van de recente gemeenteberichten vindt u hier.