De openbaring van Johannes

Cursus ‘de openbaring van Johannes, een christelijke ontwikkelingsweg’

In de Apocalypse vertelt Johannes hoe hij een goddelijke openbaring op Patmos heeft ontvangen.

Op dit grote moment gaat de hemel open en ziet Johannes de samenhang der Dingen: zowel het goede als het kwaad. Het is een ontwikkelingsweg in zeven stappen. Voor elke stap is er een beeld, dat op het moeilijke pad van de ontwikkeling versterkend kan werken. Johannes krijgt de opdracht om zijn ervaring op schrift te stellen. Hierdoor is het mogelijk geworden om ons met deze inhoud te verbinden. Door het werken aan de openbaring kan een nieuwe mens, een nieuwe aarde ontstaan.

 

In januari is Lisette Buisman deze cursus begonnen op donderdagavond om de veertien dagen van 19.30 – 20.45 uur.

De komende data zijn: 6 en 20 april.

Op 21 september gaat de cursus weer verder